Hem - Aktuellt

Gitarrlektioner
Sånglektioner

Heart Dance
Kören Essensen
Open Heart Choir

CD-skivor
Konserter
Kurser & workshops
Stämsättning
Textgranskning

Om mig
Gästbok
Länkar
Kontakt

Betalningsvillkor

Betalning för samtliga lektioner och kurser sker antingen kontant eller till Plusgirot kontonummer 101 18 62-8, Ananda Sky Music.

Vid förbetalning
Avgift ska vara inne på kontot senast första lektionsdagen.

Påminnelseavgift på 50 kr tillkommer om betalning ej har erlagts inom överenskommen tid.

Återbud
Vid avbokning av enstaka lektion inom 24 timmar från avtalad tid debiteras full avgift om inte det gäller akut sjukdom eller ersättare kan hittas.

Om läraren avbokar inom 24 timmar från avtalad tid erbjuds en gratis halvtimmes lektion som kompensation vid ett senare tillfälle..

Vid annulering av flera redan betalda lektioner återfås avgiften enligt nedan.

Annulering efter
betalning:
1. Inom 1 vecka: allt utom 200 kr
2. Mellan 1-3 veckor: 2/3 av avgiften
3. Efter 3 veckor: 1/3 av avgiften.

Om en elev i en grupplektion uteblir får denna elev inget tillgodohavande.

Senast uppdaterad: 130604